Karta ›
MenuZnamenitosti
Zadar › Crkva Sv. Donata

Znamenitosti

Sjeverna gradska vrata

Izgrađene su u 13. stoljeću i nalaze se u sklopu zidina.Iznad njih je postavljen gotički kip bl. Ivana Trogirskog.

Samostan sv. Klare

Nekadašnji samostan, izgrađen je početkom 14. stoljeća, bio je jedan od najpoznatijih dubrovačkih samostana. U jedan dio samostana je smješteno u prihvatilište za napuštenu djecu i u to vrijeme je bila među prvim institucijama te vrste u svijetu.U vrijeme francuske vlasti samostan je ukinut i pretvoren u…

Radnički dom

The monumental historicist building was built 1897th year according to the order of landowners Paunovic as "Grand Hotel". Funds raised 1919th year "Worker Cooperative" bought the hotel from M. Gotfried and turns it into a worker's hall.

Znamenitosti

Palača Sponza

Gotičko-renesansna palača izgrađena je u 15 stljeću i najljepša je palača u gradu. Ime je dobila po ranijem lokalitetu Spongia gdje se skupljala kišnica.U vrijeme republike u njoj se nalazio carinski ured, državna kovnica novca, banka, riznica i blagajna te oružana.Danas se u njoj nalazi Dubrovački…

Palača Grisogono

Romanička građevina je prvotno imala samo jedan kat. Pred kraj 15. stoljeća dograđen je drugi kat u gotičko-renesansnom stilu.

Palača Cindro

Predstavlja jednu od najljepših primjera svjetovne barokne arhitekture grada Splita.

Znamenitosti

Ostaci crkve sv. Tome

Starokršćanska crkva iz 5. stoljeća sa gotičkim lukom srušena je početkom 19. stoljeća.

Orlandov stup

Gotički stup izgrađen 1418. godine i predstavlja srednjovjekovnog viteza s mačem u ruci. Na tom mjestu su se izvršavale kazne, objavljivale naredbe i najavljivale svečanosti.Za vrijeme trajanja Dubrovačkih ljetnih igara na njemu je podignuta zastava libertas.

Nacionalni park Mljet

Mljet je otok nadasve izuzetne prirodne i kulturne baštine koji se najčećšće susreće u pričama o Odiseju i sv. Pavlu. Obilježja njegove izuzetne prirode su dva morska jezera koja su zapravo duboki zaljevi, bujna šuma alepskog bora i česvine, klifovite obale, špilje, rikavice, blatine i slatine te biljni endemi,…

Znamenitosti

Kula Vojak

Najviši vrh Parka prirode Učka je Vojak: to je ujedno i najviši vrh istarskog poluotoka, a uzdiže se 1401 metar nad morem.Kula na Vojaku izgrađena je 1911. godine zbog atraktivnog pogleda koji se pruža s ove točke vršnog grebena na Istru, Kvarnerski zaljev s otocima, planine Gorskog kotara, Velebit, Alpe i…

Kula Minčeta

Simbol dubrovačke slobode i simbol grada Dubrovnika ubraja se među najljepše svjetske utvrde.Ime je dobila po obitelji Menčetić na čijem je imanju sagrađena kao manja četverokutna kula. Sadašnji okrugli oblik je dobila nadogradnjom 1464. godine.Kula je ujedno i najviša točka dubrovačkih obrambenih…

Kula Lotrščak

Jedna od najočuvanijih kula nekadašnjeg Gradeca izgrađena je u 13. stoljeću. Kvadratnog je oblika i na njenom vrhu se nalazi vidikovac. Ime je dobila po zvonu koje je označavalo zatvaranje gradskih vrata. Danas se umjesto zvona tamo nalazi top koji od 1924. godine svojim pucnjem označava podne. U kuli se nalazi…

Znamenitosti

Kuća Leopolda Ružičke

Kuća prvog hrvatskog nobelovca oštećena je tijekom Domovinskog rata. Kroz fundaciju "Kuća Ružička" završava se obnova kuće koja će predstavljati memorijalni muzej i centar za mlade znanstvenike.

Katnice s arkadama

Sve katnice su istog konstrukcijskog tipa bačvastih svodova sa susvodnicima koji počinju već od podruma. Sve fasade su se sastojale od dva ili tri lučna otvora, odnosno stupa. Nekoliko je stupova bilo kvadratičnog oblika.

Kaštel sv. Mihovila

Nekadašnji samostan benediktinaca sa gotičkom crkvom izgrađen pred kraj 14. stoljeća. Pretpostavlja se da su ga Mlečani u svoje doba koristili u obrambene svrhe. Crkva i samostan su u najvećem dijelu uništeni pred sam kraj II. svj. rata.